:כותב
שמשון רוקח
בתאריך
12/7/21

ייצוג במשפט אזרחי ומסחרי

ליווי עסקים

משרד עורכי הדין צימרינג-רוקח ושות', מתמחה במתן טיפול וייעוץ מקצועי ללקוחות פרטיים, שותפויות וחברות גדולות בארץ ובעולם, במגוון נושאים מתחומי המסחר והעסקים. במסגרת זו, מעניק המשרד ללקוחותיו ליווי שוטף בכל שלבי התהליך, החל מתכנון העסקה, ניהול המשא ומתן מול הצדדים לעסקה, ניסוח ועריכה של הסכמים וחוזים משפטיים, הכנת חוות דעת מקצועיות, ייצוג בפני הערכאות המשפטיות השונות ומוסדות המדינה, הסדרת נושאי מימוש הנכסים והגבייה, ניהול הנכסים בעת כינוס ופירוק, ליווי אישי בהליכי מיזוג ורכישה. כמו כן, עורכי הדין במשרד מיומנים ומנוסים בביצוע של בדיקת נאותות, המשמשת לשם בחינת החברות ו/או העסקים השונים בהיבט המשפטי.

פשיטות רגל והסדרי חייבים

משרד עורכי הדין מטפל ומסייע באופן יומיומי לחייבים רבים מקרב האוכלוסייה, אשר נקלעו לחובות כספיים ומתאים לכל חייב את הסדר החוב האפקטיבי והמהיר ביותר, בהתאם לנסיבות המקרה והצרכים הספציפיים של כל לקוח. כמו כן, באם הוטלו על החייבים עיקולים ו/או הגבלות כלשהם, פועלים עורכי הדין במרץ רב על מנת לבטלם מוקדם ככל הניתן.

כינוס נכסים

משרד עורכי הדין צימרינג-רוקח ושות', מעניק למגוון לקוחות פרטיים וחברות סיוע משפטי מקצועי בהליכי כינוס נכסים. כחלק מכך, מוסמכים צוות עורכי הדין לבצע תפקיד של כונסי נכסים ומפרקים מטעם הנושים, הזוכים או מטעם הערכאה המשפטית ומחזיקים בניסיון רב ונכונות רבה לשמש כונסי נכסים ו/או מנהלים מיוחדים, בכל הנוגע למימוש הרכוש והנכסים השונים.

גבייה והוצאה לפועל

משרד עורכי הדין מעניק סיוע מקצועי לחייבים ונושים בעת הליכי גביית חובות, מכוח פסק דין, שיק, שטר חוב, שטר ביטחון ועוד. בנוסף, עורכי הדין מייצגים את החייבים והזוכים במסגרת הליכים משפטיים שונים המתנהלים במערכת ההוצאה לפועל. כך לדוגמה, בעת חקירת יכולת, עיקולים והגבלות, איחוד תיקים, עיכוב הליכים, טענת פרעתי וכן הלאה.

חלק מהותי מתפקיד עורכי הדין הינו ייצוג בבתי המשפט וניהול שוטף של ההליכים, לרבות כינוס נכסים ופירוק, פשיטת רגל, שעבודים ומשכנתאות. עורכי הדין אף מטפלים בהליכי גבייה עבור יחידים וחברות מסחריות גדולות הפועלות בישראל ומחוצה לה.