:כותב
שמשון רוקח ושות
בתאריך
12/7/21

בדומה לצוואה, בה מוריש המצווה את רכושו ונכסיו לאדם או לאנשים מסוימים, גם ייפוי כוח מתמשך מהווה חשיבה מקדימה וניסיון לפתור דילמות עתידיות

בדומה לצוואה, בה מוריש המצווה את רכושו ונכסיו לאדם או לאנשים מסוימים, גם ייפוי כוח מתמשך מהווה חשיבה מקדימה וניסיון לפתור דילמות עתידיות. אולם, בניגוד לצוואה, אשר הוצאתה לפועל מותנית במותו של המצווה, במקרים של ייפוי כוח מתמשך, מדובר על מצבים מורכבים בהרבה יותר, בהם מסיבה כלשהי (פיזית, נפשית או מנטאלית) מייפה הכוח לא יוכל לפעול בשיקול דעת ולהחליט את ההחלטות השקולות והנכונות ביותר עבורו. לרוב, מדובר במצבים שמקושרים להזדקנות, אבל לא רק, מאחר ובעיות רפואיות ששונות עלולות לערער את שיקול דעתו של אדם ולמנוע ממנו קבלת החלטות שקולה, מושכלת ובהתאם לאינטרסים שלו.

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופסות?

ייפוי כוח מתמשך מהווה את התחליף העיקרי למצב של אפוטרופסות, ובכל זאת, קיים הבדל מהותי ביניהם. מינויו של מיופה הכוח אינו מצריך את החלטת בית המשפט והוא אינו כפוף לכל אישור שהוא בעניין כשרותו של האדם הממנה - אותו אדם אשר מנסח את ייפוי הכוח שלו. אותו ממנה רשאי להחליט ולקבוע באילו מהעניינים הוא יוכל לקבל את עזרת מיופה הכוח (או מיופי הכוח) שהוא ממנה, ומה יהיו הגבולות המדויקים של הסמכויות המוענקות למיופה (או מיופי) הכוח.

מהו ייחוד ייפוי כוח מתמשך בעת פטירת הממנה?

לאחר מותו של הממנה, על מיופה הכוח להעביר את האחריות על נכסיו של הממנה ליורשיו או לאדם המנהל את עיזבונו. למרות זאת, במשך 90 יום מעת פטירתו של הממנה-המוריש המנוח, רשאי האדם שקיבל את ייפוי הכוח לענייני הרכוש, להמשיך לטפל בענייני הרכוש המסוימים (כמו, למשל, לסלק חובות ותשלומים עבור השירותים אשר קיבל הממנה באחרית ימיו, לשלם עבור סידורי הקבורה והאבלות, ולהמשיך ולנהל את הנכסים המושכרים או כאלה הדורשים טיפול רציף ושוטף. יתרון זה יוצר רציפות בטיפול בנכסים וברכוש ומונעת יצירת מצב בו בתקופת הביניים ענייני הרכוש מוזנחים ואינם מטופלים על ידי אף אחד.

ייפוי כוח מתמשך דורש מספר דברים - הראשון בהם הוא קיומו של מיופה כוח עליו יכול לסמוך הממנה בעיניים עצומות, כי יפעל ככל יכולתו לקידום האינטרסים שלו (של הממנה), גם בעת שהממנה לא יהיה במיטבו. הדבר השני, והחשוב לא פחות, הוא ליווי של עורך דין המתמחה בתחום ייפויי כוח מתמשכים.

משרד עורכי דין צימרינג רוקח ושות' מעניק לכל אחד מלקוחותיו שירותים מסורים בתחום עריכת ייפויי הכוח המתמשכים, תוך שהוא מקפיד על יחס אישי ודיסקרטיות מוחלטת.