Heading

26.1.2022

הבנק מבקש מכם לשלם סכום גבוה על הלוואה שלא הוחזרה בזמן, כרטיסי אשראי שהגיעו לתקרה ואוברדרפט מאיים. עצרו עוד רגע לפני שאתם מחפשים כיצד לעמוד בהוצאה הכבדה. הידעתם כי ניתן להגיע להסדר חוב מול הבנקים בסכום נמוך יותר, בחלוקה סבירה לתשלומים או תוך מחיקת חלק מהקנסות והריביות שהצטברו? משרדנו מטפל שנים רבות בהסדרי חוב מול כל הבנקים בישראל, החל מהגדולים והמוכרים שבהם וכלה בכל גוף אחר המעניקים אשראי.

נכתבו לאחרוונה