Heading

12/7/2021 10:25

ייצוג במשפט אזרחי ומסחרי

מאמרי המשרד

מהו ייפוי כוח מתמשך?החקיקה אותה הזכרנו אשר נכנסה לתוקף בשנת 2017, מדריכה ומורה על כך שקיימת אפשרות לאדם לערוך מסמך חוקי בדבר עתידו.

חוזה מכר מקרקעיןרבות מדובר על הקושי הכלכלי לקנות בית בישראל. מחירי הנדל"ן הולכים ועולים, הביקוש עולה על ההיצע וכמובן, המשכנתא.. אך אם בכל זאת צלחתם את שלל המכשולים ואתם עומדים בפני עסקת חייכם ומתכוונים לקנות בית, דירה או שטח אפילו, עליכם לעמוד בנוסף לדרישות הכלכליות, גם בדרישות חוזה מכר מקרקעין.

בדומה לצוואה, בה מוריש המצווה את רכושו ונכסיו לאדם או לאנשים מסוימים, גם ייפוי כוח מתמשך מהווה חשיבה מקדימה וניסיון לפתור דילמות עתידיות

עשוי לעניין אותך
משפט אזרחי- מסחרי

ייצוג במשפט אזרחי ומסחרי

יפוי כוח מתמשך

בדומה לצוואה, בה מוריש המצווה את רכושו ונכסיו לאדם או לאנשים מסוימים, גם ייפוי כוח מתמשך מהווה חשיבה מקדימה וניסיון לפתור דילמות עתידיות

דיני עבודה

מהו ייפוי כוח מתמשך?החקיקה אותה הזכרנו אשר נכנסה לתוקף בשנת 2017, מדריכה ומורה על כך שקיימת אפשרות לאדם לערוך מסמך חוקי בדבר עתידו.